Am găsit 40 de cuvinte care se termină cu ek:

Baalbek - (BA’ALBEK), oraș în E Libanului, în M-ții Antiliban; 14 mii loc. (1982). Stațiune climateric[...]


benedek - [bænædæc] Elek (1859-1929, n. Bățani, jud. Covasna), scriitor și publicist maghiar din Român[...]

bishkek - cap. Kîrgîzstanului, la poalele M-ților Kîrgîzi, pe rîul Ciu; 616 mii loc. (1989). Nod de com[...]

Bolgarszek - n. («Scaunul Bulgarilor»), numele maghiar al Șchieilor Brașovului.[...]

Borszek - n. izvor renumit de borviz în județul Ciucului (Ardeal), în drumul județului Neamțu.[...]

capek - [tʃápec], Karel (1890-1938), scriitor ceh. Creație scînteietoare prin fantezie și spirit de an[...]

chladek - Anton (1794-1882, n. Elemir, Serbia), pictor român de origine cehă. Portrete („Ienăchiță Vă[...]

cisek - Oscar Walter (1897-1966, n. București), scriitor și critic de artă german din România. Proză e[...]

creek - s. n. Curs de apă temporar în deșerturile sărate din Australia și din America de Sud. [Pr.: cr[...]

Dubcek - Alexander (1921-1992), om politic slovac. Prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia (1963-1969). P[...]

Dussek - (DUSEK sau DUŠIK), familie de muzicieni cehi: 1. Jan Josef D. (1738-1818), organist. 2. Jan Ladisl[...]

Enghilcek - (INÎLCEK), unul dintre cei mai mari ghețari de vale din lume, situat în partea centrală a M-ți[...]

Felek - n. nume unguresc al Avrigului.[...]

Gajdusek - Daniel Carleton (1923-2008), medic și biolog american. Descoperiri privind originea și diseminare[...]

Geremek - Bronisław (1932-2008), istoric și om politic polonez. Prof. univ. la Paris. Unul dintre liderii s[...]

Harmoszek - n. numele maghiar al județului Trei-Scaune.[...]

Hasek - [háʃek], Jaroslav (1883-1923), scriitor ceh. Autorul popularului roman cu accente satirice și an[...]

Havranek - [hávra:nek], Bohuslav (1893-1978), lingvist ceh. Specialist în slavistică. Lucrări de gramatic[...]

Hlavacek - Karel (1874-1898), poet ceh. Versuri melancolice („Târziu spre dimineață”) sau de revoltă d[...]

Ilek - râu în SV Asiei, afl. stg. al fl. Ural; 623 km. Supr. bazinului: 41,3 mii km2. Izv. din masivul M[...]