Am găsit 1687 de cuvinte care se termină cu d:

africand - -Ă s.m. și f. v. afrikaander.[...]


aftoid - -Ă, aftoizi, -de, adj. (Med.) Cu aspect de aftă, ca o aftă. – Din fr. aphtoïde.[...]

afund - -Ă, afunzi, -de, adj., adv. 1. Adj. Adânc. ♦ (Substantivat, n.) Adâncime (2). 2. Adv. La [...]

Agiud - n. orășel în județul Putna pe Siret: 2800 loc. Stațiune de cale ferată și bâlciu mare de Sf[...]

agod - V. ogod.[...]

agrofond - s. n. ansamblu de procedee agrotehnice pentru fertilizarea unui teren experimental. (< rus. agr[...]

agud - aguzi, s. m. (Reg.) Dud. – Din agudă.[...]

Ahmad - Fakhruddin (1916-1996), geolog indian. Prof. univ. la Aligarh. Studii asupra paleologiei și paleoc[...]

Ahmedabad - (AHMADᾹBᾹD) [amədabád], oraș în V Indiei, centru ad-tiv al statului Gurajat; 2,51 mil. loc.[...]

ahtapod - m. (turc. ahtapod, d. ngr. ahtapódi și vgr. oktapódes și oktápus, gen. -ápodos, cu opt picioa[...]

aisfild - aisfilduri, s. n. Câmp de gheață. – Din fr. ice-field, engl. ice field.[...]

Aiud - oraș în jud. Alba, pe dr. Mureșului; 29.740 mii loc. (1991). Ateliere de reparații; întreprind[...]

Akkad - oraș antic în N Mesopotamiei. În milen. 3 î. Hr. a devenit centrul puternicului stat cu acelaș[...]

albuminoid - -Ă, albuminoizi, -de, adj., s. n. 1. Adj. De felul albuminei. 2. S. n. Proteină insolubilă care [...]

alcaloid - alcaloizi, s. m. Substanță bazică azotată, de origine vegetală sau obținută sintetic, toxic[...]

Alcid - m. Mit. supranumele lui Hercule ca strănepot al lui Alceu.[...]

alcoxid - alcoxizi, s. m. (Chim.) Alcoolat. – Din fr. alcoxid.[...]

alegînd - adv. (d. aleg 3). Vechĭ. Deosebit, afară de: alegînd de tire (tine).[...]

Aleșd - oraș în jud. Bihor, pe dr. Crișului Repede, în depr. Vad-Borod; 10.449 loc. (1991). Fabrici de [...]

alfenid - n. (fr. alfénide, după numele chimistuluĭ Halphen [1850]). Un aliaj alb compus din aramă, zinc,[...]