Am găsit 18 cuvinte care se termină cu atu:

Anastasatu - Constantin (1917-1995, n. Corabia), ftiziolog român. Acad. (1990), prov. univ. la București. Lucr[...]


așteamătu - și -ăt adv. (lat. ex-tĭmĭtus, rudă cu teamăt). Olt. Munt. În taĭnă, încet, pe ascuns: a s[...]

atu - atuuri și (1) atale, s. n. 1. Carte (sau culoare) de joc socotită a avea cea mai mare valoare. 2.[...]

bălțatu - Adam (1899-1981, n. Huși), pictor român. Prof. univ. la București. Scene de gen, naturi statice [...]

bâtu - bấta, s.m. și f. (reg.) epitet de respect pentru bunic(ă) ori pentru un bătrân.[...]

botezatu - Grigore (n. 1928, Baraboi, Basarabia), scriitor și folclorist român. Prelucrări și culegeri de [...]

brastavățu - com. în jud. Olt; 5.657 loc. (1991). În apropiere, vestigiile unei așezări rurale romane (sec. [...]

bratu - Emilian (1904-1991, n. București), inginer chimist român. Acad. (1974), prof. univ. la București[...]

buzatu - Gheorghe (n. 1939, Sihlea, jud. Vrancea), istoric român. Contribuții privind istoria contemporan[...]

dindărătu - prep. (ĭ)[...]

Fătu - Anastasie (1816-1896, n. sat Mușata, jud. Vaslui), medic și naturalist român. Acad. (1871), prof[...]

Gațu - Cristian (n. 1945, București), handbalist român. Component al echipei României, campioană mondi[...]

Gostavățu - com. în jud. Olt; 3.340 loc. (1995). Colecție de arheologie și numismatică (în satul Slăveni)[...]

îndărătu - prep. (ĭ)[...]

Lăpădatu - (Alexandru) m. poet ardelean (1845-1878).[...]

Lapedatu - 1. Alexandru L. (1876-1954, n. sat Cernat, azi înglobat în municipiul Săcele), istoric și om po[...]

sohatu - com. în jud. Călărași, situată în V C. Bărăganului, pe cursul superior al râului Rasa; 3.3[...]

tatu - tatu, s. m. Nume dat mai multor genuri de mamifere nocturne fără dinți, cu corpul acoperit de pl[...]