Am găsit 13 cuvinte care se termină cu acu:

acu - adv. v. acum.[...]


andreiancazacu - Cabiria (n. 1928, Iași), matematician român. Elevă a lui S. Stoilow. Prof. univ. la București. [...]

Bacu - m. oraș rusesc pe coasta apuseană a Mării Caspice: 113.000 loc.[...]

budacu - masiv muntos cristalin în M-ții Bistriței (Carpații Orientali), situat între rîurile Neagra B[...]

cazacu - Boris (1919-1987, n. Chișinău), lingvist român. M. coresp. al Acad. (1963), prof. univ. la Bucur[...]

dracu - v. drac.[...]

Feleacu - com. în jud. Cluj; 3.804 loc. (1995). Biserica Adormirea Maicii Domnului (sec. 16).[...]

Iguacu - [iguasú] (IGUAZÚ), râu în SE Braziliei, afl. stâng al fl. Paraná; 1.320 km. Izv. din Serra do[...]

Nacu - Constantin (1844-1920, n. București), jurist și om politic român. Prof. univ. la București. De [...]

Novacu - Valeriu (1909-1992, n. Pecica, jud. Arad), fizician român. M. coresp. al Acad. (1948), prof. univ.[...]

Oinacu - com. în jud. Giurgiu, situată în C. Burnaz, în lunca și pe terasele de pe stg. Dunării; 3.807[...]

racu - com. în jud. Harghita; 1.548 loc. (2005). Situată în depr. Ciuc; pragul de la R., alcătuit din [...]

Sacu - com. în jud. Caraș-Severin, situată pe cursul superior al râului Timiș, la poalele V ale m-ți[...]