Am găsit un singur cuvânt care se termină cu Zart:

mozart - [mó:tsart], Wolfgang Amadeus (1756-1791), compozitor austriac. Născut într-o familie de muzicien[...]