Am găsit 4 cuvinte care se termină cu Uhu:

buhuhu - (reg.) interj.[...]


prihuhu - interj. (înv.) exclamație care exprimă bucurie, entuziasm etc.[...]

truhu - interj. – Cuvânt care imită sunetul trâmbiței: „Truhu, mamă, truhu, tată / Oile fura[...]

uhu - interj. (Adesea repetat) cuvânt care imită strigătul bufniței. [Acc. și úhu] – Onomato[...]