Am găsit 58 de cuvinte care se termină cu Tu:

Anastasatu - Constantin (1917-1995, n. Corabia), ftiziolog român. Acad. (1990), prov. univ. la București. Lucr[...]


apostu - George (1934-1986, n. Stănișești, jud. Bacău), sculptor român. Lucrări în piatră și lemn, [...]

așteamătu - și -ăt adv. (lat. ex-tĭmĭtus, rudă cu teamăt). Olt. Munt. În taĭnă, încet, pe ascuns: a s[...]

atu - atuuri și (1) atale, s. n. 1. Carte (sau culoare) de joc socotită a avea cea mai mare valoare. 2.[...]

bălțatu - Adam (1899-1981, n. Huși), pictor român. Prof. univ. la București. Scene de gen, naturi statice [...]

bantu - s. m. invar., adj. invar. 1. S. m. invar. Populație africană negroidă, de o mare diversitate ant[...]

Bărbulețu - com. în jud. Dîmbovița; 7.582 loc. (1991). Biserică (sec. 17).[...]

bâtu - bấta, s.m. și f. (reg.) epitet de respect pentru bunic(ă) ori pentru un bătrân.[...]

botezatu - Grigore (n. 1928, Baraboi, Basarabia), scriitor și folclorist român. Prelucrări și culegeri de [...]

brastavățu - com. în jud. Olt; 5.657 loc. (1991). În apropiere, vestigiile unei așezări rurale romane (sec. [...]

bratu - Emilian (1904-1991, n. București), inginer chimist român. Acad. (1974), prof. univ. la București[...]

buzatu - Gheorghe (n. 1939, Sihlea, jud. Vrancea), istoric român. Contribuții privind istoria contemporan[...]

Cantu - (Cesare) m. celebru scriitor italian: Istoria Universală (1804-1895).[...]

cornetu - com. în Sectorul Agricol Ilfov, pe Argeș; 4.314 loc. (1991).[...]

crețu - Grigore (1848-1919, n. Tîrgu Neamț), filolog român. S-a ocupat de texte vechi românești („Co[...]

cuțu - interj. Strigăt cu care se cheamă câinii (mici). ♦ (Substantivat, m.) Cățel. ◊ E[...]

dindărătu - prep. (ĭ)[...]

Dobrețu - com. în jud. Olt; 1.521 loc. (1995).[...]

Dorobanțu - 1. Com. în jud. Călărași; 3.383 loc. (1995). 2. Com. în jud. Tulcea; 1.729 loc. (1995). Expl. [...]

Duțu - Alexandru (1928-1999, n. București), istoric literar român. Studii de istorie a culturii române[...]