Am găsit 29 de cuvinte care se termină cu Ost:

adăpost - adăposturi, s. n. Loc ferit; construcție făcută ca să apere de intemperii, de primejdii etc.; [...]


anagnost - anagnoști, s. m. Sclav însărcinat să facă lectură în timpul mesei sau al băii stăpânilor,[...]

anost - -Ă, anoști, -ste, adj. Plicticos, searbăd, fad, monoton, uniform. [Acc. și: ánost] – Di[...]

Ariost - m. ilustru poet italian, autorul marei poeme eroi-comice Orlando Furiosul (1474-1533).[...]

avampost - V. avanpost.[...]

avanpost - avanposturi, s. n. Subunitate militară de siguranță, instalată în fața forțelor principale p[...]

compost - composturi, s. n. Îngrășământ agricol natural, rezultat în urma fermentării lente a diferite[...]

cost - s. n. Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări[...]

fost - -Ă, foști, -ste, adj. (Despre oameni) Care a avut o calitate, o funcție, un rang, un nume etc. p[...]

frost - [frɔst], Robert (1874-1963), poet american. Lirică expresivă, directă, configurând măreția n[...]

geognost - s. m. specialist în geognozie. (< germ. Geognost)[...]

glasnost - s.n. Transparență a vieții politice, cu implicații în schimbările de orientare în ultima per[...]

gost - goști, s.m. (reg.) Musafir, oaspete.[...]

monopost - s. n., pl. monopósturi[...]

Most - oraș în NV Cehiei, la 77 km NV de Praga, pe râul Bilina; 70,8 mii loc. (1996). Nod feroviar. Aer[...]

nost - NOÁSTĂ pron. pos., adj. pos. v. nostru.[...]

ost - osturi, s. n. (Înv.) Est, răsărit. Din osturi bate crivăț. – Din germ. Ost(en).[...]

pămost - V. pomost-.[...]

periost - periosturi, s. n. Membrană conjunctiv-fibroasă care învelește osul. [Pr.: -ri-ost] – Din[...]

permafrost - s.n. (Geol.) Strat de sol și de roci care nu se dezgheață nici în timpul verii; pergelisol. [Cf[...]