Am găsit 328 de cuvinte care se termină cu Esti:

Buzoești - com. în jud. Argeș, pe Teleorman; 7.145 loc. (1991).[...]


Căbești - com. în jud. Bihor; 2.212 loc. (1991).[...]

Calafindești - com. în jud. Suceava; 6.004 loc. (1991).[...]

Călimănești - oraș în jud. Vîlcea, pe dr. Oltului; 8.633 loc. (1991). Hidrocentrală (38 MW). Îmbutelierea ap[...]

Călinești - 1. Com. în jud. Argeș; 11.058 loc. (1991). Stație de c. f. Biserică ridicată în sec. 18. Reș[...]

Cănești - com. în jud. Buzău; 1.118 loc. (1991).[...]

Cantacuzinești - pl. neam grec așezat în Muntenia pe la 1633 cu postelnicul CONST. CANTACUZINO, care se căsători[...]

Cantemirești - pl. neam de origină tătărească din Crimea, a dat 3 Domni Moldovei și scriitori fruntași Româ[...]

Cărbunești - com. în jud. Prahova; 2.061 loc. (1991). Centru pomicol.[...]

Cavadinești - com. în jud. Galați; 3.577 loc. (1991).[...]

Căzănești - 1. Com. în jud. Ialomița; 3.390 loc. (1991). Fabrică de nutrețuri combinate. Complex de crește[...]

Cernătești - 1. Com. în jud. Buzău; 4.429 loc. (1991). 2. Com. în jud. Dolj; 2.547 loc. (1991). Culă (sec. 1[...]

Cernești - com. în jud. Maramureș; 4.148 loc. (1991).[...]

Cerțești - com. în jud. Galați; 2.411 loc. (1991).[...]

cești - ceștésc, vb. IV (reg.) a tăia cepurile bradului.[...]

Chiperești - com. în Țuțora, jud. Iași. Aici a fost înființată în 1764 de către domnul Moldovei Grigore[...]

Chiuiești - com. în jud. Cluj; 3.201 loc. (1991).[...]

Cicănești - com. în jud. Argeș; 2.558 loc. (1991).[...]

Ciocănești - 1. Com. în jud. Călărași; 5.020 loc. (1991). 2. Com. în jud. Dîmbovița, pe Colentina; 5.657 [...]

Ciolănești - com. în jud. Teleorman, pe Pîrîul Cîinelui; 4.578 loc. (1991). Reșed. com. este satul Ciolăne[...]