Am găsit 328 de cuvinte care se termină cu Esti:

Boghești - com. în jud. Vrancea; 1.830 loc. (1991).[...]


Bolotești - com. în jud. Vrancea, pe Putna; 4.560 loc. (1991).[...]

Bordești - com. în jud. Vrancea; 2.026 loc. (1991). Ruinele bisericii fostei mănăstiri B. (sec. 17).[...]

Borlești - com. în jud. Neamț; 9.842 loc. (1991).[...]

Borzești - pl. sat în județul Bacău, locul natal al lui Ștefan cel Mare (1436): 313 loc.[...]

Botești - com. în jud. Neamț, pe rîul Moldova; 6.445 loc. (1991).[...]

Brădești - 1. Com. în jud. Dolj; 4.746 loc. (1991). Biserică (1751). 2. Com. în jud. Harghita, la confl. r[...]

Brăești - com. în jud. Botoșani; 2.197 loc. (1991). Biserică de lemn (sec. 18). 2. Com. în jud. Buzău; 2[...]

Brăhășești - com. în jud. Galați; 6.880 loc. (1991). Importantă cetate geto-dacică din sec. 4-3 î. Hr.[...]

Brăiești - pl. comună în jud. Buzău, cu un izvor de ape minerale: 2250 loc. Trecătoare în Ardeal.[...]

Brănești - 1. Com. în jud. Dîmbovița; 9.513 loc. (1991). Țesătorie; panificație. 2. Com. în jud. Gorj; [...]

Bratovoești - com. în jud. Dolj; 6.447 loc. (1991). Monumente (sec. 18).[...]

București - cap. României, municipiu în S țării, în Cîmpia Română, pe Dîmbovița și afl. său Colenti[...]

Budești - oraș în jud. Călărași, situat în C. Română, la confl. Dîmboviței cu Argeșul; 10.322 loc.[...]

Bugiulești - stațiune arheologică din bazinul Oltețului (azi com. Tetoiu, jud. Vîlcea), unde s-au descoperit[...]

Bulzești - com. în jud. Dolj; 2.160 loc. (1991).[...]

Bunești - 1. Com. în jud. Brașov; 2.298 loc. (1991). Cetate țărănească (sec. 15-16) în stil gotic. 2. [...]

Buntești - com. în jud. Bihor; 5.058 loc. (1991). Biserică de lemn (1733), în satul Brădet.[...]

Butoiești - com. în jud. Mehedinți; 3.473 loc. (1991). Stație de c. f. Mănăstirea Gura Motrului, întemeia[...]

Buzești - (Frații) pj. Radu, Preda și Stroe, tustrei faimoși generali ai lui Mihaiu Viteazul.[...]