Am găsit 328 de cuvinte care se termină cu Esti:

Balotești - com. în sectorul Agricol Ilfov, pe Cociovaliștea; 5.491 loc. (1991). Filatură și țesătorie de[...]


Bălțătești - com. în jud. Neamț; 6.826 loc. (1991). Localit. balneoclimaterică permanentă, cu ape minerale c[...]

Bălțești - com. în jud. Prahova; 3.715 loc. (1991). Expl. de petrol (Podenii Vechi).[...]

Bărcănești - 1. Com. în jud. Ialomița; 4.278 loc. (1991). 2. Com. în jud. Prahova; 9.111 loc. (1991).[...]

Basarabești - pl. familie veche și ilustră, originară din Oltenia, a dat un șir de Domni Munteniei. Dela Mirc[...]

Băsești - com. în jud. Maramureș; 1.400 loc. (1991).[...]

Belcești - com. în jud. Iași, pe Bahlui; 11.946 loc. (1991). Stație de c. f. Piscicultură. Atestată docum[...]

Berbești - com. în jud. Vîlcea; 4.836 loc. (1991). Expl. de lignit și petrol. Biserică (sec. 18).[...]

Berești - oraș în jud. Galați, în zona Dealurilor Fălciului; 3.899 (1991). Centru comercial. Ind. alim. [...]

Berevoiești - com. în jud. Argeș; 3.470 loc. (1991). Expl. de lignit. Biserică (sec. 18).[...]

Berislăvești - com. în jud. Vîlcea; 3.323 loc. (1991). Mănăstire (sec. 18).[...]

Berlești - com. în jud. Gorj; 2.817 loc. (1991).[...]

Bertești - (de jos) pl. comună în jud. Brăila, adesea ocupată de Ruși în răsboaiele lor cu Turcii: 2000[...]

Bilciurești - com. în jud. Dîmbovița, pe Ialomița; 1.917 loc. (1991).[...]

Blăgești - 1. Com. în jud. Bacău; 7.677 loc. (1991). 2. Com. în jud. Vaslui; 2.025 loc. (1991).[...]

Blejești - com. în jud. Teleorman, pe Glavacioc; 4.377 loc. (1991).[...]

blești - bleștesc, vb. IV. Intranz. (Reg.) 1. A răsufla (greu), a-și trage (cu greu) răsuflarea. 2. A î[...]

Bobicești - com. în jud. Olt; 3.484 loc. (1991).[...]

Bodești - com. în jud. Neamț; 5.367 loc. (1991).[...]

Bogdănești - com. în jud. Bacău, pe Oituz; 2.595 loc. (1991). Centru pomicol. 2. Com. în jud. Suceava, pe Rî[...]