Am găsit 117 de cuvinte care se termină cu Ati:

Afumați - 1. Com. în jud. Dolj; 3,720 loc. (1991); Stație de c. f. 2. Com. în sectorul Agricol Ilfov; 6.41[...]


aidați - interj. v. HÁIDE (2.) (Cu funcție de imperativ, corespunzând unor verbe de mișcare) Vino! veni[...]

Amati - celebră familie de lutieri din Cremona (sec. 16-17). Nicola A. (1596-1684) a fost maestrul lui A. [...]

amvarati - oraș în centrul Indiei (Mahārāshtra); 264,4 mii loc. (1981). Piață pentru bumbac. În antic. [...]

argăți - argățesc, vb. IV. Tranz. și intranz. (Rar) A munci ca argat. – Din argat.[...]

atârnați - s.m. pl. (reg.) stâlpii de la streașina unei case țărănești[...]

ați - v. ajutător, V. am 1 și aș 1.[...]

bati - Element prim de compunere savantă cu semnificația „adânc”, „referitor la adâncul mărilor[...]

blați - V. umblațĭ.[...]

bogați - com. în jud. Argeș; 5.780 loc. (1991). Expl. de petrol.[...]

bucăți - bucățesc, vb. IV. Tranz. (Pop.) A îmbucătăți. – Din bucată.[...]

buigăti - buigătesc, vb. tranz. – A tulbura, a zăpăci, a deranja. – Din buigat.[...]

buzzati - [buțțáti] TRAVERSO, Dino (1906-1972), scriitor italian. Proză fantastică cu sensuri simbolice [...]

carbonați - (‹ fr {i}) s. m. pl. Săruri ale acidului carbonic. ♦ Carbonat neutru = sare a acidului ca[...]

Carpați - societate patriotică (1892-1918), cu sediul la București, înființată de un grup de transilvăn[...]

Cincinati - n. oraș în Statele-Unite din America pe Ohio: 400.000 loc. Centru industrial.[...]

cincinnati - [sinsinæti], oraș în S.U.A. (Ohio); 1,73 mil. loc. (1988, împreună cu Hamilton). Nod de comuni[...]

clăti - clătesc, vb. IV. I. Tranz. A curăța rufe, vase etc., spălându-le ușor cu apă, a limpezi înt[...]

clatrați - (cf. lat. clatratus „închis sau apărat de barele unui grilaj”) s. m. pl. (CHIM.) Combinație [...]

coati - CO-A-/ s. m. mamifer cu corpul alungit, terminat printr-un rât, din America de Sud. (< fr., po[...]