Am găsit 146 de cuvinte care se termină cu Ad:

ad - pref. „adaos”. (< fr. ad-, cf. lat. ad, lângă)[...]


Ahmad - Fakhruddin (1916-1996), geolog indian. Prof. univ. la Aligarh. Studii asupra paleologiei și paleoc[...]

Ahmedabad - (AHMADᾹBᾹD) [amədabád], oraș în V Indiei, centru ad-tiv al statului Gurajat; 2,51 mil. loc.[...]

Akkad - oraș antic în N Mesopotamiei. În milen. 3 î. Hr. a devenit centrul puternicului stat cu acelaș[...]

anterograd - -Ă adj. Anterior. [< fr. antérograde, cf. lat. anterior – mai înainte, gradi – [...]

arad - 1. Cîmpia Aradului, zonă înaltă a Cîmpiei de Vest, situată la N de Arad, între Mureș și Cr[...]

arpad - conducător al triburilor maghiare (c. 889-907) în perioada stabilirii lor în Panonia. Întemeiet[...]

asclepiad - asclepiade, adj. (În sintagma) Vers asclepiad (și substantivat, m.) = vers din metrica antică, a[...]

Așhabad - cap. Turkmeniei situată într-o oază la poalele M-ților Kopetdag; 398 mii loc. (1989). Nod de co[...]

assad - Hafez al ~ (1930-2000), general și om politic sirian. Secretar general al Comandamentului Regional[...]

aurangabad - oraș în India (Mahārāshtra), în NV Pod. Deccan, pe rîul Kaum; 316,4 mii loc. (1981, cu suburb[...]

bagdad - (BAGHDAD), cap. Iraqului, port pe fl. Tigru; 3,94 mil. loc. (1990, cu suburbiile). Nod de comunica[...]

Bălgrad - (BĂLGĂRAD), vechea denumire populară a municipiului Alba Iulia.[...]

bârlad - n. 1. cel mai însemnat afluent d’a stânga Siretului, care udă orașul cu acelaș nume; 2. capi[...]

Belgrad - (BEOGRAD), cap. federală a Iugoslaviei și a Rep. Serbia, port pe Dunăre; 1,7 mil. loc. (1985, cu[...]

Beligrad - n. numele popular al Belgradului sârbesc.[...]

bezdead - com. în jud. Dîmbovița; 5.592 loc. (1991).[...]

birkenhead - [bə:cənhed], oraș în V Marii Britanii (Anglia), în conurbația Merseyside, port la estuarul Me[...]

bixad - com. în jud. Satu Mare; 7.958 loc. (1991). Expl. de min. complexe. Cherestea. Ape minerale carboga[...]

blagoevgrad - oraș îv SV Bulgariei, pe Struma; 71 mii loc. (1987). Prelucr. tutunului, a lemnului și a bumbacu[...]