Am găsit 106 de cuvinte care încep cu zoo:

zoogrefă - s.f. Grefă dermoepidermică cu grefon de la un animal. (din fr. zoogreffe)[...]


zooiatrie - s.f. Medicină veterinară. (din it. zooiatria)[...]

zooiatru - zooiátri, s.m. Medic veterinar. (din it. zooiatra) [morf. DOOM][...]

zooid - -Ă adj. (Despre minerale) Care are forma unei figuri de animal. (din fr. zooïde)[...]

zooigienă - s.f. Știință veterinară care studiază metodele de menținere a stării de sănătate și de am[...]

zoolatrie - s. f. Religie primitivă bazată pe divinizarea animalelor; cult al animalelor în diverse religii [...]

zoolatru - -Ă, zoolatri, -e, adj., s. m. și f. (Persoană) care se închină la animale. – Din fr. zo[...]

zoolit - zooliți, s. m. Animal sau parte a unui animal fosil petrificat. – Din fr. zoolit(h)e.[...]

zoolitic - -Ă, zoolítici, -e, adj. Referitor la zoolite. (din zoolit)[...]

zoolog - -Ă, zoologi, -ge, s. m. și f. Specialist în zoologie. – Din fr. zoologue.[...]

zoologă - (rar) s. f., g.-d. art. zoológei; pl. zoológe[...]

zoologic - -Ă, zoologici, -ce, adj. Care aparține zoologiei, privitor la zoologie. ◊ Muzeu zoologic =[...]

zoologie - s. f. Știință care se ocupă cu studiul animalelor, cercetând structura, dezvoltarea, modul de [...]

zoom - s.n. 1. Efect de travelling cu ajutorul unui obiectiv cu distanța focală continuu variabilă. 2. [...]

zoomagnetism - s.n. Magnetism animal. (din fr. zoomagnétisme)[...]

zoomanie - zoomanii, s. f. Afecțiune exagerată și morbidă pentru animale. – Din fr. zoomanie.[...]

zoomasă - s.f. Totalitatea animalelor dintr-o biocenoză. (din zoo2- + masă)[...]

zoometric - -Ă, zoométrici, -e, adj. Referitor la zoometrie.[...]

zoometrie - s.f. Parte a zootehniei care are ca obiect măsurarea animalelor. (din it. zoometria)[...]

zoometru - zoometre, s. n. Instrument folosit pentru măsurarea dimensiunilor corporale animale. – Din [...]