Am găsit 77 de cuvinte care încep cu th:

Thermopyle - f. pl. strâmtoare în Grecia antică, faimoasă prin devotamentul lui Leonida, care, cu 300 de Spa[...]


Thersander - unul dintre epigoni, fiul lui Polynices și al Argiei. L-a întovărășit pe Agamemnon în prima e[...]

Thersite - m. personaj din Iliada, devenit tipul mișelului insolent.[...]

Thersites - fiul lui Agrius și unul dintre grecii care au participat la războiul troian. Thersites era vestit[...]

Theseus - erou legendar, originar din Attica, vestit pentru faptele sale de vitejie. Theseus s-a născut din [...]

thesis - s. n. timpul tare, accentuat al unei formule ritmice. (< fr. thèsis, lat., gr. thesis)[...]

Thespis - m. poet grec, creatorul tragediei (sec. VI a. Cr.).[...]

Thestias - denumire purtată de Althaea, fiica lui Thestius.[...]

Thestius - erou aetolian, fiul zeului Ares și al lui Demonice și rege în cetatea Pleuron. Thetius a avut, l[...]

Thestor - fiul lui Idmon și tatăl prorocului Calchas. El însuși îl slujea la altar pe Apollo, în calita[...]

theți - s.m.pl. (În Grecia antică) Țărani care, pierzându-și micile proprietăți, erau siliți să m[...]

Thetis - divinitate marină, una dintre fiicele lui Nereus și ale lui Doris (v. și Nereides) și nepoata t[...]

Thezeu - m. Mit. erou grec, liberă patria sa de tâlhari, răpuse Minotaurul, se făcu rege al Atenei și f[...]

Thia - = Theia.[...]

thias - s.n. Denumire dată în Grecia antică și în provinciile de limbă greacă asociațiilor de credi[...]

Thierri - m. numele a patru regi franci ai Austraziei și Neustriei (511-737).[...]

Thierry - (Augustin) m. istoric francez, autor de scrieri interesante asupra epocei medievale (1795-1856).[...]

Thiers - (Adolphe) m. om de Stat și istoric francez: se opuse declarațiunii răsboiului din 1870, negociă[...]

Thionville - f. vechiu oraș francez pe Mozela, cedat Germaniei: 9000 loc. Cetate tare. Metalurgie, fabrici de b[...]

Thisbe - tînără frumoasă din Babylon, iubită de Pyramus. A murit în împrejurări tragice (v. Pyramus)[...]