Am găsit 36 de cuvinte care încep cu necu:

necucerire - s.f. (înv.) aroganță.[...]


necugetare - necugetări. s. f. Acțiune, faptă necugetată; nechibzuință, nesocotință. – Ne- + cuge[...]

necugetat - -Ă, necugetați, -te, adj. Care nu este chibzuit, socotit (în acțiunile sale); nechibzuit, nesoc[...]

Neculce - Ion (c. 1672-1745, n. sat Progorenii Mici, azi Ion Neculce, jud. Iași), cronicar și dregător rom[...]

necules - adj. v. SEMINCER (1). Arbore dintr-o pădure lăsat la tăierea pădurii pentru sămânță în ved[...]

necultivare - s. f. v. ÎNȚELENI (1). (Despre pământ, la pers. 3) A se întări, a se preface în țelină (pr[...]

necultivat - -Ă, necultivați, -te, adj. 1. (Despre plante) Care nu se cultivă. 2. (Despre oameni) Care nu est[...]

necum - adv., conj. (Înv. și pop.) 1. Adv. Nicidecum. 2. Conj. (Și) cu atât mai puțin; darămite. [...]

necumet - -eátă, adj. (înv.) fără curaj, timid, fricos; nesigur, nehotărât.[...]

necumpănire - necumpăniri, s. f. Lipsă de cumpănire. – Ne- + cumpănire.[...]

necumpănit - -Ă, necumpăniți, -te, adj. Care nu este cumpănit; lipsit de chibzuială, fără precauție; pri[...]

necumpătare - necumpătări, s. f. Lipsă de cumpătare, nechibzuință. – Ne- + cumpătare.[...]

necumpătat - -Ă, necumpătați, -te, adj. Lipsit de cumpătare; nechibzuit. – Ne- + cumpătat.[...]

necunoaștere - necunoașteri, s. f. Lipsă de cunoaștere. – Ne- + cunoaștere.[...]

necunoscător - -OÁRE, necunoscători, -oare, adj. Care nu este cunoscător. – Ne- + cunoscător.[...]

necunoscut - -Ă, necunoscuți, -te, adj., subst. 1. Adj. Care nu este cunoscut, despre care nu se știe nimic; [...]

necunoștință - f., pl. e. Lipsă de cunoștință: a vorbi în necunoștință de cauză.[...]

necuntin - V. necontenit.[...]

necuprins - -Ă, necuprinși, -se, adj., s. n. 1. Adj. Care nu este sau nu poate fi cuprins între anumite limi[...]

necurăciune - s.f. (înv.) necurățenie.[...]