Am găsit 72 de cuvinte care încep cu it:

italienizant - -Ă adj. care urmărește italienizarea limbii. (< fr. italianisant)[...]


italienizare - s.f. Acțiunea de a italieniza și rezultatul ei. [< italieniza].[...]

italiot - (-li-ot) s. m., pl. italióți[...]

italofil - -Ă adj., s. m. f. iubitor, admirator a tot ceea ce este italian. (< it. italofilo)[...]

italofob - -Ă adj., s. m. f. (cel) care urăște tot ceea ce este italian. (< it. italofobo)[...]

italofon - -Ă adj., s. m. f. (vorbitor) de limbă italiană. (< ital/ian/ + -fon2)[...]

italus - rege străvechi și erou eponim al Italiei.[...]

Itami - oraș în Japonia (Honshū), suburbie industrială în NV Conurbației Ōsaka; 186,1 mii loc. (1990[...]

ițan - ițani, s. m. (Rar) Locuitor de la munte. – Iță + suf. -an.[...]

Itapicuru - fluviu în NE Braziliei; 1.200 km. Izv. din Pod. brazilian (Serra de Itapicuru), curge pe direcție[...]

ițar - ițari, s.m. (reg.) 1. bățul, sulul de care se leagă ițele. 2. scripetele ițelor. 3. pânză g[...]

ițărași - s. m. pl. (Rar.) Diminutiv al lui ițari. – Ițari + suf. -aș.[...]

Itard - [itar], Jean Marie Gaspar (1774-1838), medic francez. Pionier în domeniul otologiei moderne. A inv[...]

ițari - s. m. pl. Pantaloni țărănești lungi, strâmți și încrețiți pe picior, confecționați dint[...]

ițăroși - s.m. pl. (reg.) ițari de copii.[...]

itate - elem. „calitate”. (< fr. -ité, it. -ità, germ. -ität, cf. lat. -itas)[...]

Itatiaia - parc național în Brazilia, la granița dintre statele Minas Gerais și Rio de Janeiro (120 km2), [...]

Ițcani - 1. în fața Burdujenilor, punct de trecere în Bucovina; 2. sat în jud. Suceava și stațiune a c[...]

item - adv. (Liv.) Dealtfel, în plus. [< lat. item].[...]

iteologie - s. f. studiu științific al salciei. (< fr. itéologie)[...]