Am găsit 74 de cuvinte care încep cu homo:

homo - s. m. denumire științifică a omului. (< lat. homo)[...]


homoace - s.f. pl. (reg.) păr mare și stufos. [...]

homoafectiv - -Ă, homoafectivi, -e, s. m. și f. Persoană a cărei orientare afectivă determină atracția suf[...]

homoblastic - -Ă adj. 1. care provine din celule similare. 2. fără trecere evidentă de la forma juvenilă la [...]

homocarion - s. m. celulă cu nuclee genotipic identice. (< germ. Homokaryon)[...]

homocarp - -Ă adj. care produce un singur fel de fructe. (< lat. homocarpus)[...]

homocea - com. în jud. Vrancea, pe stg. văii Siretului; 9.600 loc. (1998). În satul Ploscuțeni se află m[...]

homocentric - -Ă, homocentrici, -ce, adj. 1. (Despre fascicule de lumină) Ale cărui raze trec toate printr-un [...]

homocentru - homocentre, s. n. (Mat.) Centru comun mai multor cercuri. [Var.: omocéntru s. n.] – Din fr.[...]

homocerc - -Ă adj. (despre înotătoarea codală a unor pești) cu lobi egali. (< fr. homocerque)[...]

homociclic - -Ă adj. 1. (despre compuși organici) care conține un ciclu închis de atomi de carbon în molecu[...]

homoclin - s. n. 1. (geol.) succesiune de straturi care se înclină în același sens și cu același unghi f[...]

homocos - -oásă, adj. (reg., înv.) nisipos.[...]

homocrom - -Ă, homocromi, -e, adj. Care manifestă homocromie. – Din fr. homochrome.[...]

homocromie - homocromii, s. f. Potrivire de culoare și de formă între un animal și mediul în care trăieșt[...]

homocron - -Ă, homocroni, -e, adj. (Rar) Simultan, concomitent, sincronic. – Din fr. homochrone.[...]

homocronie - s. f. dezvoltare a unei tulburări genetice la aceeași vârstă a membrilor unei familii. (< f[...]

homodinamic - -Ă adj. 1. cu aceeași vigoare în dezvoltarea organelor de reproducere. 2. (despre hibrizi) cu ca[...]

homodont - -Ă adj. (despre animale) cu dinți nediferențiați; izodont. (< germ. homodont)[...]

homofag - -Ă adj. (biol.) 1. cu nutriție de un singur fel. 2. cu nutriția legată de aceeași plantă gazd[...]