Am găsit 1132 de cuvinte care încep cu al:

al - A, ai, ale, art. 1. (Articol posesiv sau genitival, înaintea pronumelui posesiv sau a substantivul[...]


ală - s. f. Unitate romană de cavalerie (formată din trupe auxiliare). – Din lat. ala.[...]

ala-bala - interj. 1. (Numai în e x p r.) Ce mai ala-bala? = a) ce se mai petrece? ce se mai întîmplă ? ce[...]

alabala - s. f. invar. 1. (În expr.) Ce mai ala-bala? = a) ce se mai petrece?; b) ce rost are atâta discuț[...]

alâbâlîc - m. (turc. ala-balyghy) Păstrăv. V. păstrăv.[...]

Alabama - [æləbæmə] 1. Fl. în S.U.A.; 1.064 km (de la izv. rîului Coosa). Izv. dun S M-ților Apalași,[...]

alabandină - s. f. Sulfură naturală de mangan, compactă, negricioasă, cu luciu metalic. – Din fr. ala[...]

alabaș - m. (turc. ala-baš d. ala, pătat, pestriț, și baš, cap; bg. alabaš). Sud. Nap.[...]

alabastru - s. n. Varietate de ghips cu aspect de marmură albă străbătută de vine transparente, întrebuin[...]

alac - s. n. Specie de grâu foarte rezistentă, cu un singur bob în spiculeț, care se cultivă în regi[...]

alaci - (-ce), adj. – Împestrițat; amestecat. – Var. alac. Tc. alaça (Seineanu, II, 13).[...]

alaciu - a. Buc. 1. bălțat (de vite): nouă cirede de vaci, toate cu viței alaci POP.; 2. fig. amestecat:[...]

Aladin - erou al unui basm din „O mie și una de nopți”, posesor al unel lămpi fermecate care, prin fr[...]

alagea - alagele, s. f. 1. (Înv.) Stofă vărgată, țesută din fire de in și de mătase. 2. (Reg.; în e[...]

alagică - s. f. Alagea2. – Din alagea + suf. -ică.[...]

Alagoas - stat în E Braziliei; 27,7 mii km2; 2,4 mil. loc. (1989). Centru ad-tiv: Maceló. Trestie de zahăr[...]

alah - m. 1. nume ce Arabii dau lui D-zeu: Alah să te ție, dar ești un hain! BOL.; 2. strigătul de ră[...]

alai - alaiuri, s. n. Mulțime de oameni care însoțește o ceremonie, o persoană de seamă etc.; parad[...]

alait - s. n. Mineral rar, de culoare roșie, care se găsește în Asia Centrală. – Et. nec.[...]

alaiu - n. 1. pompă, paradă: îl petrecu cu cinste și alaiu; 2. (ironic) gălăgie, țipete multe: făc[...]