Am găsit 92 de cuvinte care încep cu Ultra:

ultramicrochimie - s. f. Ramură a chimiei care se ocupă cu relațiile chimice și cu procedeele de analiză în care[...]


ultramicron - ultramicroni, s. m. Particulă coloidală mai mică decât o zecime de micron, care poate fi văzut[...]

ultramicroscop - ultramicroscoape, s. n. Microscop puternic în care iluminarea obiectelor se face în direcție per[...]

ultramicroscopic - -Ă, ultramicroscopici, -ce, adj. Care se poate vedea numai cu ultramicroscopul; care se face cu ul[...]

ultramicroscopie - s. f. Metodă de cercetare a corpusculilor extrem de mici cu ajutorul ultramicroscopului. – [...]

ultramicrotomie - s. f. secționare a preparatelor tisulare în felii foarte subțiri pentru a fi studiate cu ultrami[...]

ultramodern - -Ă, ultramoderni, -e, adj. Foarte modern. – Din fr. ultramoderne.[...]

ultramodernist - -Ă, ultramoderniști, -ste, adj. De un modernism exagerat. – Ultra- + modernist (după fr. [...]

ultramontan - -Ă adj., s.m. și f. 1. (Locuitor) de dincolo de munți. 2. (Adept) al ultramontanismului. [Pl. -n[...]

ultramontanism - s. n. Curent în cadrul catolicismului, care nu admite unele libertăți organizatorice ale Biseric[...]

ultramontanist - -Ă adj., s. m. f. (adept) al ultramontanismului. (< fr. ultramontaniste)[...]

ultramontanizm - n. Doctrina ultramontanilor.[...]

ultramundan - -Ă adj. în, din afara lumii noastre, a sistemului nostru solar. (< engl. ultramundane)[...]

ultranaționalism - s. n. naționalism exagerat, extremist. (< ultra- + naționalism)[...]

ultranaționalist - -Ă adj., s. m. f. (adept) al ultranaționalismului. (< ultra- + naționalist)[...]

ultraneologistic - -Ă adj. cu un caracter neologistic exagerat. (< ultra- + neologistic)[...]

ultraoccidental - -Ă, ultraoccidentali, -e, adj. Cu foarte pronunțat caracter, aspect etc. occidental. [Pr.: -tra-o[...]

ultraoportunist - -Ă adj. Oportunist extremist. [< ultra- + oportunist].[...]

ultrapas - s. n. Masă plastică preparată din melamină. – Din germ. Ultrapas, fr. ultrapas.[...]

ultraphan - s.n. (Poligr.) Foaie de acetat de celuloză folosită ca suport pentru straturile fotosensibile. [&[...]