Am găsit 97 de cuvinte care încep cu KU:

Kukrit - (pe numele adevărat Mom Rojawong K. Pramoj) (1911-1995), romancier, ziarist și om politiv thailan[...]


Kukucin - [kúkutʃin], Martin (pseud. lui Mátej Bencúr) (1860-1928), scriitor și medic slovac. A trăit [...]

Kukuluvar - n. numele maghiar al Cetății de Baltă.[...]

kukunor - v. Qinghai.[...]

kulan - s. m. hemion din sudul Siberiei și stepele Mongoliei și Chinei. (< germ. Kulan)[...]

Kuleșov - Lev Vladimirovici (1899-1970), regizor și teoretician rus de film. Unul dintre fondatorii cinemato[...]

Kulikovo - câmpie în SV Rusiei europene, între fl. Don și râul Nepriadva. Aici s-a desfășurat (8 sept. [...]

Kulpe - Oswald (1862-1915), filozof și psiholog german. Prof. univ. la Würzburg, Bonn și München. Unul [...]

Kultepe - v. Kanish.[...]

Kulturegyelet - n. societate ungurească, înființată în 1885, pentru răspândirea culturei maghiare.[...]

Kulturkampf - (cuv. germ. „bătălia pentru civilizație”) subst. Conflict politic (1871-1877) între Otto vo[...]

kum - v. Qom.[...]

Kumairi - (sau GYUMRI), oraș în NV Armeniei, pe râul Ahurian; 206,6 mii loc. (1994). Nod feroviar. Ind. co[...]

Kumamoto - oraș în Japonia (Kyūshū), pe cursul inf. al fl. Shira, la 75 km E de Nagasaki, la poalele de V [...]

Kumanovo - oraș în partea de NNE a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, la 24 km NE de Skopje; 71,9 mii [...]

kumasi - oraș în partea central-sudică a Ghanei; 385,2 mii loc. (1988). Nod feroviar. Aeroport. Centru co[...]

kumba - oraș în SV Camerunului, la 80 km NV de Douala; 70,3 mii loc. (1987). Centru comercial pentru ceai[...]

kumite - s. n. luptă marțială, de origine japoneză, constând dintr-o înlănțuire de mișcări de atac[...]

Kummer - [kúmər], Ernst Eduard (1810-1893), matematician german. Prof. univ. la Breslau și Berlin. Contri[...]

Kumming - oraș în S Chinei, centrul ad-tiv al prov. Yunnan; 1,4 mil. loc. (1993). Nod de comunicații. Meta[...]