Am găsit un singur cuvânt care începe cu Iclod:

Iclod - com. în jud. Cluj, pe Someșu Mic; 4.192 loc. (1998). Expl. de tufuri dacitice. Stație de c. f. C[...]