Am găsit 59 de cuvinte care încep cu Boi:

boi - boiesc, vb. IV. 1. Tranz. (Reg.) A vopsi. 2. Refl. (Peior.; despre femei) A se farda, a se sulimeni[...]


boia - (1) boiele, s. f. 1. (Reg.) Vopsea. ♦ (Peior.) Fard. 2. Condiment de culoare roșie, obținu[...]

boiagi - (BOIADJI), Mihail G. (c. 1780-c. 1845, n. Buda), cărturar aromân. Autor al unei gramatici a diale[...]

boială - boieli, s. f. (Reg.) Vopsire. ♦ (Peior.) Fard. – Boi1 + suf. -eală.[...]

boiama - s.f. (înv.) basma (pătrată), testemel, broboadă.[...]

boian - 1. Porțiune înaltă a C. Române, în S acesteia, între Olt și Vedea, drenată de Călmățuiul[...]

Boiana - f. râu în Muntenegru, iese din Alpi, formează lacul Scutari și se varsă în Adria.[...]

boiandroc - -úc, -úg m., ca butuc și n., pl. urĭ, ca jug (turc. boĭunduruk, jug). Grinda care susține zid[...]

boiandruc - (-ci), s. m. – Cadrul de sus al ușii. – Var. boiandrug, boiandroc. Tc. buyundruk „[...]

boiangerie - (2) boiangerii, s. f. 1. Meseria boiangiului. 2. Prăvălie sau atelier în care se exercită aceas[...]

boiangiu - boiangii, s. m. Vopsitor de textile. – Din tc. boyacı.[...]

boianumare - MARE, com. în jud. Bihor; 1.697 loc. (1991). Biserică de lemn (sec. 18).[...]

boiardo - Matteo Maria (1441-1494), poet renascentist italian. Autorul poemului cavaleresc „Orlando îndră[...]

boiarin - V. boĭer.[...]

boiastră - f. vacă rea (PANN). [De la bou, cu sufixul pejorativ astru].[...]

boicoși - (zboicoși), vb. refl. – A se rări, a se zbârci, a se ponosi: „Ș-amu, dacă-am bătrân[...]

boicot - boicoturi, s. n. Interdicție declarată împotriva unui individ, a unui grup social, a unui stat e[...]

boicota - boicotez, vb. I. Tranz. A exercita un boicot. – Din fr. boycotter.[...]

boicotare - boicotări, s. f. Acțiunea de a boicota. – V. boicota.[...]

boicuș - (boi-) s. m., pl. boicúși[...]