Am găsit 926 de cuvinte care conțin rl:

aerlea - adv. – v. airlea.[...]


aerlift - s. n. Metodă mecanizată de extracție a lichidelor din subsol, bazată pe aducerea la suprafață[...]

agărlâc - agărlâcuri, s. n. (Înv.) Calabalâc. – Din tc. ağırlık „greutate”.[...]

agîrlîc - n., pl. urĭ (turc. aghyrlyk, d. aghyr, greŭ: bg. agyrlyk, zestre). Rar azĭ. Bagaj, calabalîc (m[...]

airlea - (airea, aire, aerlea, airilea), adv. – Altundeva, într-un alt loc, în altă parte, aiurea:[...]


angarlîc - V. agîrlîc.[...]

anterlic - n., pl. urĭ (turc. anterilyk). Sec. 18. Bucată de stofă p. un anteriŭ.[...]

antiparlamentar - -Ă, antiparlamentari, -e, adj. Care este împotriva uzului parlamentar. – Anti- + parlament[...]

antiparlamentarism - s.n. Concepție împotriva sistemului parlamentar; opoziție față de regimul parlamentar. [< f[...]

Arland - Marcel (1899-1986), scriitor francez. Romane, nuvele și eseuri critice în spiritul moralismului c[...]


arlberg - trecătoare în Alpii Centrali (Austria), între Alpii Retici și Alpii Bavariei, punînd în legă[...]

Arlecchino - (personaj literar) (it.) s. propriu m.[...]

arlechin - (1) arlechini, s. m., (2, 3) arlechine, s. n. 1. S. m. Personaj comic din vechile farse (populare) [...]

arlechinadă - arlechinade, s. f. Farsă a arlechinului; comedie în care apare arlechinul. – Din fr. arleq[...]

arlechinat - a. fig. împestrițat: stil arlechinat AL.[...]


arlechinesc - -Ă adj. caraghios, bufon, buf. (< it. arlechinesco)[...]

arles - oraș în SE Franței (Provence), port. pe stg. Ronului, la NV de Marsilia, unit printr-un canal na[...]

arlington - [a:liŋtən] 1. Oraș în S S.U.A. (Texas), la E de Forth Worth; 257,5 mii loc. (1988). Întreprind[...]

ascherliu - m. (turc. askerí, la Șăin. askerlii, milităresc). Vechĭ. Soldat turcesc. V. nefer.[...]

asvârli - v. a arunca cu multă repeziciune și violență: și valuri peste valuri s´asvârl spumegătoare [...]