Am găsit 206 de cuvinte care conțin qu:

equus - subst. Gen de mamifere imparicopitate, având ca reprezentanți actuali calul, măgarul, zebra etc.[...]


Essequibo - fluviu în N Americii de Sud (Guyana); 1.010 km. Izv. din Pod. Guyanelor de la frontiera cu Brazili[...]

exequatur - [EX-SEC-VÁ-] s. n. inv. 1. autorizație dată de un șef de stat unui consul străin de a-și exer[...]

filioque - s. n. Dogmă creștină (catolică) potrivit căreia „Sfântul Duh” purcede atât de la Dumneze[...]

Fouque - [fuké], Jean (c. 1420-c. 1481), pictor și miniaturist francez. Portrete caracterizate prin forța[...]

Fouquet - (FOUCQUET) [fuké], Nicolas (1615-1680), om politic francez. Protector al artelor și literelor. Co[...]

frequent - ortografie latinizată îld. frecŭent.[...]

Giauque - [gióuc], William Francis (1895-1982), chimist american. Prof. la Univ. Berkeley (California). Cerc[...]

Guadalquivir - [guadalkivír], fl. în S Spaniei; 560 km. Izv. din M-ții Andaluziei, traversează o întinsă câ[...]

guayaquil - (SANTIAGO DE) [guaiakíl], oraș în Ecuador, port la Oc. Pacific; 1,5 mil. loc. (1990, cel mai mar[...]

Hennebique - [ẽbík], François (1841-1921), inginer francez. A inițiat tehnica de construcție cu beton arma[...]

in-quarto - adj. invar., (2) in-quartouri, s. n. 1. Adj. invar. (Despre formatul unei cărți sau al unei file [...]

iquique - oraș în partea de N a statului Chile, port la Oc. Pacific; 152,6 mii loc. (1995). Aeroport. Prelu[...]

iquitos - [ikítos], oraș în NE Perú-lui, pe cursul superior al Amazonului, la c. 3.700 km de vărsarea ac[...]

Jacquard - [jaká:r] (‹ fr.; {s} n. pr. Jacquard) s. n. Dispozitiv special al războaielor de țesut, folosi[...]

Jacqueria - [ʒakería], puternică răscoală antifeudală a țăranilor din N și NV Franței (1358), în vre[...]

jacquerie - s. f. Răscoală țărănească antifeudală care a avut loc în provinciile din nordul și nord-ve[...]

jacquier - JA-CHI-/ s. m. arbore din regiunile tropicale, fără petale, cultivat pentru fructele lui bogate [...]

Janequin - [ʒanké], Clément (c. 1485-c. 1558), compozitor francez. Reprezentant de seamă al polifoniei voc[...]

Jiquidi - 1. Constantin J. (1865-1899, n. Iași), desenator și pictor român. Caricaturi (desene în ziarele[...]