Am găsit 451 de cuvinte care conțin oo:

alcoolo - v. alcool.[...]


alcoolomanie - s.f. Primul stadiu al alcoolismului cronic. [< fr. alcoolomanie].[...]

alcoolometrie - s.f. v. alcoolmetrie.[...]

alcoolometru - n., pl. e. Areometru de măsurat cantitatea de alcool în lichidele spirtoase.[...]

alcooloterapie - s. f. folosirea terapeutică a alcoolului. (< fr. alcoolothérapie)[...]

alcoolscop - alcoolscoape, s. n. Instrument pentru determinarea alcoolemiei. [Pr.: -co-o-] – Din alcool. [...]

alcooltest - s. n. aparat pentru determinarea prezenței alcoolului în sânge. (< fr. alcooltest)[...]

alcoolurie - s.f. Prezența temporară a alcoolului în urină. (cf. engl. alcoholuria) [...]

Altoona - [æltəú:na], oraș în NE S.U.A. (Pennsylvania), la E de Pittsburgh, la poalele M-ților Alegani;[...]

Amersfoort - [əmərsfo:rt], oraș în Olanda centrală; 130,2 mii loc. (1986, cu suburbiile). Nod de comunicaț[...]

aminoalcool - aminoalcooli, s. m. (Chim.) Compus organic care conține amină și alcool. [Pr.: -no-al-co-ol] &#x[...]

amproor - s.n. (reg.) 1. ajunul lui Sf. Gheorghe (22 aprilie) 2. (în graiul ciobanilor) ceasul dintre 9 și [...]

anemozoocor - -Ă adj. (despre semințe, fructe, spori) răspândit prin intermediul vântului și animalelor. ([...]

antialcoolic - -Ă, antialcoolici, -ce, adj. Care combate alcoolismul; care este împotriva excesului de alcool, c[...]

antialcoolism - s. n. Atitudine împotriva alcoolismului; măsuri luate împotriva alcoolismului. [Pr.: -ti-al-] &#[...]

antropozoonoză - s. f. boală comună omului și animalelor. (< germ. Anthropozoonose)[...]

apeldoorn - [ápəldorn], oraș în centrul Olandei; 145,8 mii loc. (1986). Ind. constr. de mașini, chimică, [...]

atwood - [ætud], George (1746-1807), fizician englez. Inventatorul unui dispozitiv (mașina lui A.) pentru [...]

autoobserva - autoobsérv, vb. I. Refl. A-și analiza propria persoană și viață (psihică). [Pr.: a-u-to-ob-][...]

autoobservare - autoobservări, s. f. Analizare a vietii psihice proprii; introspecție. [Pr.: a-u-] – Auto1[...]