Am găsit 404 de cuvinte care conțin leg:

ablega - vb. tr. a îndepărta. (< lat. ablegare)[...]


ablegat - s. m. legat1 (2) al papei. (< fr. ablégat, lat. ablegatus, germ. Ablegat)[...]

ablegație - s.f. demnitatea, funcția de ablegat. [Gen. -iei. / < fr. ablégation].[...]

adenoflegmon - s.n. Inflamație purulentă a unui ganglion sau a unei glande.[...]

alega - alég, vb. I. refl. (Înv. și pop.) A insista pe lângă cineva, a se lega, a se ține de capul cu[...]


alegădui - alegăduiesc, vb. IV. Tranz. (Reg.) A îndestula, a mulțumi pe cineva. – Magh. elégedni.[...]

Alegani - (ALLEGHANY sau ALLEGHENY) [æləgheini], culme muntoasă în V M-ților Apalași (S.U.A.), orientat[...]

alegație - alegații, s. f. (Jur.) Faptul de a alega2; invocare a unei teorii, a unei păreri în sprijinul un[...]

alegațiune - s. f. v. alegație.[...]

alegătoare - s. f., g.-d. art. alegătoárei; pl. alegătoáre[...]


alegător - -OÁRE, alegători, -oare, s. m. și f. Persoană care are drept de vot, care votează. – Al[...]

alege - alég, vb. III. 1. Tranz. A prefera ceva sau pe cineva; a-și fixa preferințele asupra unui fapt s[...]

alegere - alegeri, s. f. 1. Acțiunea de a (se) alege și rezultatul ei. ◊ Loc. adv. Fără alegere = [...]

alegînd - adv. (d. aleg 3). Vechĭ. Deosebit, afară de: alegînd de tire (tine).[...]

alegoric - -Ă, alegorici, -ce, adj. Caracteristic alegoriei, care reprezintă o alegorie; exprimat în pilde.[...]


alegorie - alegorii, s. f. 1. Procedeu artistic constând în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace con[...]

alegorism - s. n. Faptul de a explica în alegorii, de a exprima în imagini; abuz de alegorii. – Din fr[...]

alegorist - -Ă s.m. și f. Cel care explică alegoriile unor texte, ale unor autori etc. ♦ autor de ale[...]

alegoriza - alegorizez, vb. I. Tranz. A înfățișa ceva prin alegorii. – Din fr. allégoriser.[...]

alegorizant - -Ă, alegorizanți, -te, adj. Care alegorizează. – Alegoriza + suf. -ant.[...]