Am găsit 7 cuvinte care conțin UAI:

araguaia - Rio ~, rîu în Brazilia, afl. stg. al rîului Tocantins; 2.630 km, dintre care 1.300 km navigabili[...]


Douai - [dué], oraș în NV Franței (Nord-Pas-de-Calais), la S de Lille; 199,7 mii loc. (1990, cu suburbi[...]

guaiac - guaiaci, s. m. Arbore exotic important pentru lemnul și extractele lui, folosite în medicină (Gu[...]

guaiacol - s.n. v. gaiacol.[...]

Guaira - (SALTO DOS SETE QUEDAS), mare cascadă pe fl. Paraná formată din 18 căderi de apă, la granița [...]

Huainan - oraș în E Chinei (Anhui), pe râul Huaihe, la NV de Nanjing; 1,2 mil. loc. (1991). Mari expl. de [...]

Kauai - insulă în NV arh. Hawaii; 1,4 mii km2. Oraș pr.: Lihue. Relief predominant muntos, dominat de vu[...]