Am găsit 3265 de cuvinte care conțin Su:

absurd - -ă I. adj. care contrazice gândirea logică, legile naturii, bunul-simț. II. s. n. 1. ceea ce es[...]


absurditate - absurdități, s. f. Caracterul a ceea ce este absurd (1); lucru, idee, concepție absurdă; prosti[...]

acupresură - s. f. (Med.) Metodă terapeutică care constă în presarea sau masarea unor puncte ale tegumentulu[...]

Aegyssus - așezare geto-dacă, apoi cetate și așezare romană, iar mai tîrziu bizantină. Azi Tulcea.[...]

Aghireșu - com. în jud. Cluj: 8.118 loc. (1991). Expl. de cărbune brun (Ticu), argilă caolinoasă, calcare,[...]

agrimensură - s. f. Tehnica măsurătorilor topografice și a cadastrelor simple ale terenurilor agricole. ȁ[...]

Aksum - (AXUM), imperiu în răsăritul Africii (sec. 1-7), pe terit. Ethiopiei de N, cu capitala în oraș[...]

alenșug - și -íg n., pl. urĭ (ung. ellenség, dușmănie). L. V. Dușman, dușmănie.[...]

Almașu - com. în jud. Sălaș; 3.421 loc. (1991). Ruinele cetății Almașului (sec. 13-14).[...]

Amalasunta - (498-535), fiica lui Teodoric cel Mare. A condus regatul ostrogot din Italia în timpul minoratului[...]

amăsurat - ad. Tr. (germanism), după măsură, conform. [Modelat după germ. gemäss].[...]

Amaterasu - (în mitologia japoneză), zeița Soarelui și soția zeului furtunii, Susano-o. Divinatea supremă[...]

ambușură - ambușuri, s. f. Parte a unui instrument muzical de suflat prin care se suflă aerul cu gura; mușt[...]

andreiașudejos - DE JOS, com. în jud. Vrancea; 2.383 loc. (1991). Rezervație geologică (focuri nestinse; 12 ha), [...]

anjerosudjensk - oraș în Federația Rusă (C.S.I.), la E de Tomsk, pe magistrala Transsiberiană; 108 mii loc. (19[...]

antemăsurătoare - antemăsurători, s. f. Evaluare cantitativă referitoare la o lucrare sau la o operație, făcută[...]

antiinsulină - s. f. substanță din ser care apare în unele cazuri de diabet rezistent la insulină. (< anti[...]

antisubmarin - adj. invar. Împotriva submarinelor. – Anti- + submarin (după fr. anti-sous-marin).[...]

antisubstanță - s.f. Antimaterie. [Cf. fr. anti-substance].[...]

antisudoral - -Ă adj. Care împiedică sau diminuează secreția sudorală. [Cf. fr. antisudoral].[...]