Am găsit 168 de cuvinte care conțin Nice:

arhitectonicește - adv. (Rar) După regulile arhitecturii. – Arhitectonic + suf. -ește.[...]


bănicer - băniceri, s. m. 1. Meseriaș care face coșuri sau banițe din coajă de tei. 2. Cel care măsoar[...]

becisnicește - adv. Ca becisniciĭ. – Și bi-.[...]

berenice - soția lui Ptolemaeus al III-lea Euergetes. Ea și-a tăiat părul și l-a oferit în dar zeilor, c[...]

bolnicer - bolniceri, s. m. (Înv. și arh.) Călugăr însărcinat cu îngrijirea bolnavilor într-o mănăst[...]

bunicel - -EÁ, -ÍCĂ, bunicei, -ele, adj. Bunișor. – Bun + suf. -icel.[...]

căsnicesc - -EÁSCĂ, căsnicești, adj. (Rar) Care ține de căsnicie, privitor la căsnicie. – Casnic [...]

Cogălniceanu - V. Kogălniceanu.[...]

colnicel - colnicele, s. n. (Pop.) Diminutiv al lui colnic. – Colnic + suf. -el.[...]

conicer - V. cunicer.[...]

cornice - s. f. v. cornișă.[...]

cornicen - s. m. (ant.) cântăreț din corn. (< lat. cornicen)[...]

Crohmălniceanu - Ovid S. (1921-2000, n. Galați), critic literar român. Comentator al fenomenului literar contempor[...]

cunicer - m. (d. cuniță). Vechĭ. Perceptor de cuniță. – Și co-.[...]

Dănicei - com. în jud. Vâlcea; 2.656 loc. (1995). Reșed. com. este satul Dealu Lăunele.[...]

dicanicesc - (dicaniceáscă), adj. – Juridic, de drept. – Var. dicanic. Gr. διϰανιϰός. [...]

drănicer - drăniceri, s. m. Meșteșugar care face dranițe sau acoperă casele cu draniță. – Drani[...]

duhovnicesc - -EÁSCĂ, duhovnicești, adj. Al duhovnicului, privitor la duhovnic; p. gener. preoțesc. – [...]

duhovnicește - adv. Ca duhovnicu.[...]

duminicea - (duminicéle), s. f. – Plantă (Lysimachia numularia). – Var. duminicică, dumini(cu)[...]