Am găsit 9 cuvinte care conțin NAO:

bunăoară - adv. De exemplu, de pildă, cum ar fi, să zicem. [Var.: bunioáră adv.] – Bună + oară.[...]


dănăoară - V. odinioară.[...]

lanao - lac vulcanic în Filipine, situat în partea central-vestică a ins. Mindanao, la poalele de V ale [...]

Marianao - oraș în NV Cubei, suburbie rezidențială a orașului Havana, situat la 16 km SV de acesta, lâng[...]

Mindanao - insulă în S arh. Filipine; 99,1 mii km2. Relief predominant muntos cu vulcani activi. Alt. max.: [...]

Naoroji - Dadabhai (1825-1917), publicist și om politic indian. Unul dintre fondatorii partidului Congresul [...]

naos - naosuri, s. n. Parte principală a unei biserici, situată în mijlocul clădirii, între altar și[...]

năoti - năotésc, vb. IV (reg.) 1. a se îngrămădi, a se aduna în dezordine. 2. a se arunca, a năvăli[...]

pronaos - pronaosuri, s. n. 1. Parte a bisericilor creștine (situată la intrare) care precedă naosul. 2. [...]