Am găsit 4304 de cuvinte care conțin J:

Adjaria - rep. autonomă în Gruzia, la țărmul Mării Negre, creată la 16 iul. 1921; 3 mii km2; 393 mii lo[...]


adjectiv - adjective, s. n. Parte de vorbire flexibilă care arată o însușire a unui obiect sau a unei fiin[...]

adjectiva - adjectivez, vb. I. Refl. și tranz. (Gram.) A (se) transforma în adjectiv; a (se) adjectiviza. &#x[...]

adjectival - -Ă, adjectivali, -e, adj. Care este exprimat printr-un adjectiv. Atribut adjectival. ◊ Arti[...]

adjectivare - adjectivări, s. f. Faptul de a (se) adjectiva; adjectivizare. – V. adjectiva.[...]

adjectivat - -Ă, adjectivați, -te, adj. Transformat în adjectiv; adjectivizat. – V. adjectiva.[...]

adjectiviza - adjectivizez, vb. I. Refl. și tranz. (Gram.) A (se) adjectiva. – Adjectiv + suf. -iza.- adj[...]

adjectivizare - adjectivizări, s. f. Adjectivare. – V. adjectiviza.[...]

adjectivizat - -Ă, adjectivizați, -te, adj. Adjectivat. – V. adjectiviza.[...]

adjoncțiune - adjoncțiuni, s. f. Unire; adăugare. [Pr.: -ți-u-] – Din fr. adjonction.[...]

Adjud - oraș în jud. Vrancea, la confl. Trotușului cu Siretul; 19.981 loc. (1991). Nod feroviar și ruti[...]

adjudeca - adjúdec, vb. I. Tranz. A atribui (prin hotărâre judecătorească) un bun scos la licitație pers[...]

adjudecare - adjudecări, s. f. Acțiunea de a adjudeca. – V. adjudeca.[...]

adjudecatar - -Ă, adjudecatari, -e, s. m. și f. Persoană căreia i se adjudecă un bun la o licitație public[...]

adjudecatară - s. f., g.-d. art. adjudecatárei; pl. adjudecatáre[...]

adjudecație - adjudecații, s. f. Act prin care se adjudecă un obiect, o antrepriză etc., la o licitație publi[...]

adjudecațiune - s.f. v. adjudecație.[...]

adjudecătoare - (rar) s. f., g.-d. art. adjudecătoárei; pl. adjudecătoáre[...]

adjudecător - -OÁRE, adjudecători, -oare, s. m. și f. Persoană care face adjudecarea la o licitație publică[...]

adjudicatar - -ă s. Cel căruĭa i s' a adjudicat ceva.[...]