Am găsit 79 de cuvinte care conțin Fort:

acuaforte - s.f. v. acvaforte.[...]


acuafortist - -Ă s.m. și f. v. acvafortist.[...]

acvaforte - s. f. 1. Procedeu de gravură care constă în corodarea unei plăci de cupru (pe care în prealabi[...]

acvafortist - -Ă, acvafortiști, -ste, adj. Gravor în acvaforte (1). – Din it. acquafortista, fr. acquaf[...]

beaufort - [bóufɔrt], mare în bazinul Oc. Înghețat, în NV Americii de Nord, la V de ins. Banks și Victo[...]

chamfort - [șãfór], Nicolas (pseud. lui Sébastien-Roch Nicolas, zis de ~) (1741-1794), moralist și pamfle[...]

confort - s. n. Totalitatea condițiilor materiale care asigură o existență civilizată, plăcută, comod[...]

confortabil - -Ă, confortabili, -e, adj. Care oferă confort; comod. – Din fr. confortable.[...]

confortant - -Ă, confortanți, -te, adj. (Franțuzism) Întăritor, reconfortant. – Din fr. confortant.[...]

contrafort - contraforturi, s. n. 1. Întăritură masivă de beton sau de zidărie în formă de pilastru, care[...]

cornforth - {cɔ:nfɔ:θ], John Warcup (n. 1917), chimist britanic de origine australiană. Prof. la universit[...]

disconfort - s. n. Lipsă de confort. ♦ Stare neplăcută de nesiguranță, de insatisfacție. – D[...]

efort - eforturi, s. n. 1. Încordare voluntară a puterilor fizice sau psihice ale organismului în vedere[...]

fonoconfort - s. n. ansamblu de condiții care fac o locuință comodă, plăcută din punctul de vedere al izol[...]

fort - forturi, s. n. Lucrare de fortificație construită din zidărie, cu contur poligonal, care face pa[...]

forță - forțe, s. f. I. 1. Capacitate pe care o au ființele vii de a depune un efort, de a executa acțiu[...]

forțaj - s. n. creștere a tracțiunii motoarelor turboreactoare pe o perioadă scurtă de timp. (< fr. [...]

Fortaleza - [fortalézə], oraș în NE Braziliei, port la Oc. Atlantic, centru ad-tiv al statului Ceará; 2,04[...]

forțamente - adv. În chip necesar; obligatoriu; forțat. – Din fr. forcément. Cf. it. forzatamente.[...]

forțare - forțări, s. f. Acțiunea de a (se) forța și rezultatul ei; silire, spargere, stricare. –[...]