Am găsit 115 de cuvinte care conțin Eau:

adineaurea - adv. v. adineauri.[...]


adineauri - adv. Cu puțin înainte, de curând. [Var.: adineáori adv.] – Lat. ad + de + in + illa + ho[...]

artnouveau - NOUVEAU (denumire franceză) [ar nuvó] Stil în arhitectură, arte decorative și sculptură dezvo[...]

beau - (vest) și béŭ (est), beút (Ban. Olt. Trans.) și băút, a bea v. tr. (lat. bĭbere; it. bere, [...]

beaufort - [bóufɔrt], mare în bazinul Oc. Înghețat, în NV Americii de Nord, la V de ins. Banks și Victo[...]

beaufret - [bofré], Jean (1907-1982), filozof francez. A purtat un dialog permanent cu M. Heidegger pe tema [...]

beauharnais - [boharné], Eugène de (1781-1824), general francez. Fiul vitreg al lui Napoleon I, l-a susținut [...]

beaujolais - (vin) (fr.) [pron. bojolé] (beau-jo-lais) s. n., art. beaujolais-ul[...]

beaumarchais - [bomarșé], Pierre Augustin CARON de (1732-1799), dramaturg francez. Comedii de ascuțită frondă[...]

beaumont - [bəumənt], oraș în S.U.A. (Texas), port la G. Mexic (55,7 mil. t trafic, 1990). Împreună cu P[...]

beauvais - [bové], oraș în N Franței (Île-de-France), la NV de Paris; 5,8 mii loc. (1982, cu suburbiile).[...]

beauvoir - [bovuár], Simone de (1908-1986), scriitoare și eseistă franceză. Reprezentantă a existențiali[...]

bleau - subst. (Reg.; în expr.) A nu zice nici bleau = a tăcea din gură, a nu (mai) scoate o vorbă. &#x[...]

boileau - m. (cit. Boalò), poet și critic francez, autor de Satire, Artă poetică (1636-1711).[...]

bordeaux - (vin) (fr.) [pron. bordó] (bor-deaux) s. n., art. bordeaux-ul; (porții) pl. bordeaux-uri[...]

carpeaux - [carpó], Jean-Baptiste (1827-1875), sculptor francez. Compoziții pline de grație și ritm („Da[...]

ceaulă - s.f. (înv.) înfățișare plăcută.[...]

ceaun - ceaune, s. n. Vas de tuci, de formă emisferică, cu două toarte unite printr-un mâner, folosit p[...]

ceaunaș - ceaunașe, s. n. Diminutiv al lui ceaun. [Pr.: cea-u-] – Ceaun + suf. -aș.[...]

ceaur - V. chearaud.[...]