Am găsit 36 de cuvinte care conțin App:

Jemappes - [ʒemáp], localit. în SV Belgiei (Hainaut), cartier al orașului Mons. Aici, armatele franceze co[...]


kappa - s. m. a zecea literă a alfabetului grecesc, corespunzând sunetului k. (< fr. kappa)[...]

Kappel - localitate în NE Elveției. Lângă mănăstirea K. a avut loc (11 oct. 1531) bătălia între cat[...]

kidnapper - kidnápperi, s.m. Autor al unui kidnapping. (din amer. kidnapper) [...]

kidnapping - s. n. (Rar) Răpire de persoane, făcută pentru a șantaja sau pentru a teroriza. – Din eng[...]

lappi - v. Laponia.[...]

lapping - [LÉPING] s. n. mașină pentru fasonat suprafața unor piese lucrate. (< engl. lapping)[...]

lappland - v. Laponia.[...]

Nordkapp - v. Capul Nord.[...]

Papp - Ferenc (n. 1924, Biharia, jud. Bihor), scriitor maghiar din România. Prozator cu un stil auster ([...]

Pappos - (PAPPUS) din Alexandria (sec. 4), matematician grec. Lucrarea sa principală, „Culegere matematic[...]

rapper - (angl.) [pron. répăr] s. m., pl. rapperi[...]

sapporo - oraș în N Japoniei (Hokkaidō), situat în C. Ishikari, la poalele de E ale m-ților Nakayama, pe[...]

slapping - s.n. (Muz.) Manieră de execuție la contrabas caracterizată prin folosirea efectului slap. [Pron.[...]

swapping - SUA-PING/ s. n. înlocuire în memoria unui ordinator a unui program cu altul. (< engl. swappin[...]

trapp - s.n. (Geol.) Pânză de lavă bazaltică, care, prin suprapunere, formează platouri. [Cf. germ. Tr[...]